Referanser

Heile deg AS har samarbeidet med disse bedriftene m.fl:

 • Norsk Renewables, tidl Norsk Solar
 • MS Forbundet
 • Norges Handelshøyskole
 • Econa
 • Norges Idrettshøyskole
 • Fellesordingen for AFP
 • Konkurransetilsynet
 • Merck
 • Novartis
 • Coloplast
 • Delta Direkte
 • NAV Alna Furuset
 • melk.no
 • Norsk Kommunalteknisk Forening
 • ISCO-group
 • Compendia
 • Stor kunde i banknæringen
 • Aberdeen Property Operations

 • Deloitte
 • Qicraft AS
 • Oslo Børs ASA
 • Tieto Enator AS
 • MEF – Maskinentreprenørenes Forbund
 • IKEA AS
 • Intelecom
 • Slåttland Gruppen
 • Advokatfirmaet Haavind
 • Skatteetaten
 • Sagenehjemmet
 • Stabæk Håndball

Tre foredrag for legemiddelfirmaet Coloplast

«Astrid er en nær, engasjert og tilstedeværende foredragsholder. Hun skaper en god dialog og inkluderer alle, samt gir deltakerne enkle verktøy de kan benytte i hverdagen.
Godt å få bli minnet om at energien bør brukes på det vi kan gjøre noe med og påvirke fremfor det som vi ikke kan gjøre noe med.

Tilbakemeldingene har vært udelt positive, og vi i Coloplast kan trygt anbefale Astrid som foredragsholder.»

MS-forbundet Likemannsseminar. Foredrag i selvledelse / mental trening

«Skjønnhetsrabatt og troll i en eske». Tilbakemeldinger fra deltakerne på Likemannsseminar. Videresendt fra Gurli Vagner, MS-forbundet Norge.

 • Et flott innslag om det å tenke positivt.
 • Enkle og bra ting jeg vil ta med meg og dele med andre.
 • Dette er det beste foredraget jeg har vært med på og som er holdt av en coach.
 • Godt å møte og høre på en som er i samme situasjon. Kunne holdt på lenger. God foredragsholder. Satte i gang gode tanker, og ga en meget positiv opplevelse.
 • Flink foreleser. Klar og tydelig. Inspirerende med gode enkle tips.
 • Engasjerende, interessant – så tiden gikk fort.
 • En god tankevekker. Positiv dame.
 • Flott å få innspill på hvordan man kan tenke/vri tankene annerledes, til noe positivt.
 • Fikk en del aha-opplevelser. Bekreftelse på ting en selv har lært seg og lærte nye teknikker jeg vil ta med meg.
 • God til å legge fram. Nyttig med fokus på valg av ord.
 • Fint å bli påminnet om hvordan man kan snu fokus til det positive
 • Kjempeinspirasjon. Man kan klare dette!

Kunde i banknæringen

«Dette var en engasjerende dag for oss alle. Astrid var flink til å få oss i gang og hun hadde en flott måte å engasjere seg i diskusjonene. Hun hadde tydeligvis satt seg godt inn i hva vi jobbet med og på den måten «kjente oss». Hun gled flott inn i diskusjonene rundt bordene og førte dialogen videre. Bakgrunnen til Astrid gjorde vel sitt til at dette ble veldig ekte.
Viktig del av programmet var at vi også ble engasjert ute – dette ga en flott balanse. Dette var lagt inn på et veldig riktig tidspunkt på dagen (etter lunsj – et tidspunkt hvor man lett blir litt sigen). Denne treningstimen ute ga ny energi til å gjennomføre resten av programmet. Flere kjente øvelsene i musklene dagen etter. Dette ga flere av oss lyst til å jobbe videre med kroppen vår. Kort oppsummert: En herlig og engasjerende dag med en flott coach.»

Merck Group, MS-akademiet: 

Helen Løwig, Merck Group.
«Et flott innlegg av Astrid Moe Eikrem. Våre detakere hadde bare lovord å si om fordraget».

– At foreleser ga så mye av seg selv, gjorde innholdet ekstra troverdig.
– Veldig interessante refleksjoner Astrid hadde, på bakgrunn av at hun selv har MS.
– Veldig god foredragsholder.
– Meget inspirerende, viktige momenter.

Delta Direkte (arbeidstakerorganisasjon) 2015-2016

Delta Direkte er en rådgivingstjeneste for medlemmer og tillitsvalgte. Rådgivingen foregår pr. e-post og telefon.«Vi har benyttet Astrid ved tre anledninger gjennom et helt år.
Vi har hatt behov for å kjenne oss selv bedre på godt og vondt; hvordan samarbeider vi, hvordan kommuniserer vi i rådgivingen og hvordan kan vi forbedre oss.
Vi arbeider i et åpent landskap der medarbeiderne overhører hverandre, og vi benytter denne åpenheten i arbeidet aktivt til å gi hverandre tips og veiledning når vi opplever behov for det. Dette krever at vi er trygge på hverandre og er i stand til å kommunisere slik at alt blir tatt imot i beste mening.
Astrid har coachet oss individuelt så vel som gruppe gjennom de tre samlingene våre. Alle er samstemte om at dette har vært svært nyttig. I tillegg har Astrid også hatt et foredrag for alle ansatte ved hovedkontoret vårt om selvledelse og å mestre stress. Dagene våre styres i stor grad av eksterne aktører. Det krever at vi er smidige og tilpasningsdyktige, at vi ikke forfaller ti frustrasjon, men makter å møte dagene positivt og med god innsats, selv om vi ofte må tverrvende ut fra tenkte aktiviteter.
Astrid presenterte på en innsiktsfull og troverdig måte en rekke verktøy, tanker og ideer om hvordan vi kan takle arbeidsdagene våre uten at vi brenner oss ut.»
Geir Wollstad, Delta Direkte.

Compendia

Tre frokostseminar for Compendias kunder på Bryne, i Oslo og i Bergen.
Foredraget «Finn Fem Feil. Eller skal vi det?» – om mental trening, positiv tenking.
Evaluering fra kundene: Astrid Moe Eikrem var flink til å kommunisere innholdet: snittscore 5 (av 6)
Astrid Moe Eikrem hadde stor faglig dyktighet: snittscore 4,8

Gjesteforelesning Norges Idrettshøyskole

Ingunn Holden Bergh, Ph.D NIH

I forbindelse med emnet «Helsefremmende arbeid og Helsepsykologi (FAH 235)» for annen og tredjeårsstudenter på Norges idrettshøgskole, ble Astrid engasjert som foreleser for en time våren 2013. Hun ble innleid for å fortelle sin egen historie «Fra inaktiv til aktiv med sykdommen multiple sclerose» for at studentene skulle få kunnskap om en endringsprosess via et case eksempel. Samtidig ble studentene utfordret til, i smarbeid med undertegnede, å relatere Astrids historie til de teoretiske modellene og teoriene i pensumet for emnet. Hun holdt en flott, personlig presentasjon som bidro til å utdype og levendegjøre pensumet for studentene.

Econa Bergen

«Et veldig bra foredrag om selvledelse. Astrid er en engasjerende og troverdig foredragsholder.»

Geirr Stavseng, Gjensidige

Flere av workshopene har vært i samarbeid med Vibeke Arntzen Fredriksen i All or Nothing Coaching.

MEF – Maskin-entreprenørenes forbund

MEF – Maskinentreprenørenes Forbund v/ Mona A. M. Hole

«Heile deg Coaching og All or Nothing Coaching holdt i mars 2014 en times foredrag for ca 50 av oss ansatte i administrasjonen til MEF. Fokus var hvordan motivere seg selv og endre egne holdninger til å komme i gang med fysisk aktivitet. Vi opplevde dette som et friskt pust i hverdagen og fikk mange gode tips og verktøy for å komme over dørstokkmila! Begge coachene var positive, jordnære og utfylte hverandre godt. De sprudlet av smittende entusiasme, begeistring og overskudd. Jeg kan varmt anbefale Heile deg Coaching og Astrid, og All or Nothing Coaching og Vibeke til andre som ønsker inspirasjon, glede og påfyll!»

Ikea Furuset – ledergruppen: Fra 0 til 100 på 60 sekunder.

«Heile deg Coaching og All or Nothing Coaching kom inn som en vitamininnsprøytning etter en lang dag med presentasjoner og virksomhetsplaner. De fikk oss opp på bena og i humør. Vi skulle finne ut på to timer hvordan vi kunne gi oss selv en bedre dag på jobben, de dagene det er litt tungt. Hvordan tenke positivt og finne inspirasjon i det som er rundt oss? Det enkle er ofte det beste! Og det klarte Vibeke og Astrid til gagns!»

Ikea-gul blazer

SlåttlandGruppen, alle ansatte.

Tilbakemeldinger etter heldagsworkshop fra de ansatte hos Slåttland:
En utrolig fin og annerledes dag på jobben. Coachene fra Heile deg Coaching og All or Nothing Coaching var flinke til å få oss med og til å slappe av. Coachene var uhøytidlige og skapte god stemning og fin atmosfære.  De fikk oss til å se våre kollegaer på en ny måte.  Coachene fremsto som profesjonelle, folkelige, forståelige.

Qicraft Norway AS:

All or Nothing Coaching og Heile deg Coaching gjennomførte i juni 2013 en heldags workshop for 25 ansatte fra Qicraft Norway AS.Tematikk for dagen var motivasjon, engasjement, arbeidsglede, teamspirit og vi-følelse.

De ansatte ga disse tilbakemeldingene: Hva likte du best med samlingen: Det var god stemning, gruppearbeidet, jobbe i team, samholdet som ble skapt, tid med kollegaer som jeg vanlig ikke ser, og konstruktive diskusjoner som førte til mange gode løsninger som vi kan jobbe med fremover.

Workshopen beskrevet med ett ord: Fantastisk, Gøy, Inkluderende, Inspirerende, Knallbra, Lærerikt, Nyttig, Moro, Positivt og Supert! Astrid og Vibeke som fasilitatorer: Blide, åpne, inkluderende, energiske, humoristiske, engasjerte, godt forberedt, kreative, kunnskapsrike, trygge og tydelige

Skatteetaten, avd. juridisk utvikling: 

All or Nothing og Heile deg Coaching gjennomførte en halvdags seminar om arbeidsglede og trivsel og fikk følgende tilbakemeldinger fra deltagerne:  »Dere fikk temaet til å handle om oss – og ikke teorier.» «God stemning! Fin innledning og ramme rundt temaet, gav oss ”hovedansvaret”, men styrte prosessen uten å ta for mye plass.»   Vi takker Astrid fra Heile deg Coaching og Vibeke fra All or Nothing for gjennomføring av en nyttig og hyggelig workshop, flott oppspill til middagen samme kveld, og til hverdagen som følger. En vellykket og vel gjennomført dag.

Oslo Børs ASA:

All or Nothing Coaching og Heile deg Coaching gjennomførte en heldagsworkshop innen arbeidsglede og motivasjon for stab hos Oslo Børs og fikk følgende tilbakemeldinger fra deltagerne: Det at samspillet i gruppen fungerte så bra, tar vi med videre i hverdagen. Det er første gang gruppen har gjort noe utenom faglige diskusjoner og tilbakemeldingene har vært positive. Vi har nå en fellesplattform som vi skal bruke videre og ha som utgangspunkt i diskusjoner om hva som betyr noe for den enkelte i hverdagen for å skape arbeidsglede. Det å kommunisere er viktig for å forstå hverandre og jobbe i felleskap.

Coachene utfylt hverandre godt og ga tillitt i forhold til temaet og få deltagerne med på laget helt fra start. Dere fikk god kontakt med deltagerne og fikk til en god, toveis dialog. Det ble god tid til forelesning samt gjennomføring av oppgaver. Workshopen fungerte bra for vår gjeng. Dere brukte enkelt språk og kunnskap som når frem. Dere engasjerer en flokk med til dels svært ulike medarbeidere.Oslo Børs ASA

Stabæk Håndball – J16

«I forbindelse med den mentale treningen tok Stabæk Håndball jenter 16 år kontakt med coachene i All or Nothing og Heile deg Coaching. Vi ønsket at de i form av et seminar kunne gi jentene mentale verktøy for hvordan takle kommunikasjon på treninger/kamper, sette fokus på å tenke positivt og klarlegge for seg selv og de andre på laget hva som er forventet i samhandling med andre. Dette tok coachene som en utfordring – å holde seminar for 25 jenter på 16 år er ingen lett oppgave. Det ble avholdt et seminar med foredrag av coachene, samt gruppearbeid og fremføring av jentene om temaer som hvordan vi skal kommunisere, hva vi vil ha mer av, hva vi vil ha mindre av. Dette ble satt opp på et skjema som alle skrev under på. Jentene var veldig positive etter seminaret og jeg ser mange klarer å omsette denne nye kunnskapen til positiv tenking under kamp og ellers i livet. Alt i alt et veldig bra seminar som varmt kan anbefales.» Trener J16.