Ring 932 00 172

Mandag til Fredag: 8:00-16:00

Sømveien 27

0493 Oslo

Referanser foredrag

Tre foredrag for legemiddelfirmaet Coloplast.
«Astrid er en nær, engasjert og tilstedeværende foredragsholder. Hun skaper en god dialog og inkluderer alle, samt gir deltakerne enkle verktøy de kan benytte i hverdagen.
Godt å få bli minnet om at energien bør brukes på det vi kan gjøre noe med og påvirke fremfor det som vi ikke kan gjøre noe med.

Tilbakemeldingene har vært udelt positive, og vi i Coloplast kan trygt anbefale Astrid som foredragsholder.»

Foredrag stressmestring og selvledelse for arbeidstakerorganisasjonen Delta.
«Astrid holdt et foredrag for alle ansatte ved hovedkontoret vårt om å mestre stress. Dagene våre styres i stor grad av eksterne aktører. Det krever at vi er smidige og tilpasningsdyktige, at vi ikke forfaller ti frustrasjon, men makter å møte dagene positivt og med god innsats, selv om vi ofte må tverrvende ut fra tenkte aktiviteter.
Astrid presenterte på en innsiktsfull og troverdig måte en rekke verktøy, tanker og ideer om hvordan vi kan takle arbeidsdagene våre uten at vi brenner oss ut.» Geir Wollstad, Delta Direkte.

Foredrag i selvledelse / mental trening

MS-forbundet: «Skjønnhetsrabatt og troll i en eske»
Tilbakemeldinger fra deltakerne på Likemannsseminar. Videresendt fra Gurli Vagner, MS-forbundet Norge.

 • Et flott innslag om det å tenke positivt.
 • Enkle og bra ting jeg vil ta med meg og dele med andre.
 • Dette er det beste foredraget jeg har vært med på og som er holdt av en coach.
 • Godt å møte og høre på en som er i samme situasjon. Kunne holdt på lenger. God foredragsholder. Satte i gang gode tanker, og ga en meget positiv opplevelse.
 • Flink foreleser. Klar og tydelig. Inspirerende med gode enkle tips.
 • Engasjerende, interessant – så tiden gikk fort.
 • En god tankevekker. Positiv dame.
 • Flott å få innspill på hvordan man kan tenke/vri tankene annerledes, til noe positivt.
 • Fikk en del aha-opplevelser. Bekreftelse på ting en selv har lært seg og lærte nye teknikker jeg vil ta med meg.
 • God til å legge fram. Nyttig med fokus på valg av ord.
 • Fint å bli påminnet om hvordan man kan snu fokus til det positive
 • Kjempeinspirasjon. Man kan klare dette!

Merck Group, MS-akademiet: Helen Løwig, Merck Group. «Et flott innlegg av Astrid Moe Eikrem. Våre detakere hadde bare lovord å si om fordraget».

– At foreleser ga så mye av seg selv, gjorde innholdet ekstra troverdig.
– Veldig interessante refleksjoner Astrid hadde, på bakgrunn av at hun selv har MS.
– Veldig god foredragsholder.
– Meget inspirerende, viktige momenter.

Econa

ECONA BERGEN: Geir Stavseng, Gjensidige. Leder Econa Bergen: «Et veldig bra foredrag om selvledelse. Astrid er en engasjerende og troverdig foredragsholder.

NIH forelesning Astrid

Gjesteforelesning Norges Idrettshøyskole:

Ingunn Holden Bergh, Ph.D NIH: I forbindelse med emnet «Helsefremmende arbeid og Helsepsykologi (FAH 235)» for annen og tredjeårsstudenter på Norges idrettshøgskole, ble Astrid engasjert som foreleser for en time våren 2013. Hun ble innleid for å fortelle sin egen historie «fra inaktiv til aktiv med sykdommen multiple sclerose» for at studenten skulle få kunnskap om en endringsprosess via et case eksempel. Samtidig ble studentene utfordret til, i smarbeid med undertegnede, å relatere Astrids historie til de teoretiske modellene og teoriene i pensumet for emnet. Hun holdt en flott, personlig presentasjon som bidro til å utdype og levendegjøre pensumet for studentene.