Ring 932 00 172

Mandag til Fredag: 8:00-16:00

Sømveien 27

0493 Oslo

Referanser bedriftskunder

Heile deg Coaching har samarbeidet bl.a med disse bedriftene:

 • Delta Direkte
 • NAV Alna
 • Delta Direkte
 • Compendia
 • MEF – Maskinentreprenørenes forbund
 • Stort internasjonalt revisjonsselskap
 • Intelecom
 • Slåttland Gruppen
 • Advokatfirmaet Haavind AS
 • Kunde i banknæringen
 • IKEA AS
 • Aberdeen Property Operations
 • Qicraft AS
 • Oslo Børs ASA
 • Tieto Enator AS
 • Skatteetaten
 • Sagenehjemmet
 • Stabæk Håndbal
 • Merck
 • Econa
 • NIH

Delta Direkte (arbeidstakerorganisasjon) 2015-2016
Delta Direkte er en rådgivingstjeneste for medlemmer og tillitsvalgte. Rådgivingen foregår pr. e-post og telefon.
«Vi har benyttet Astrid ved tre anledninger gjennom et helt år.
Vi har hatt behov for å kjenne oss selv bedre på godt og vondt; hvordan samarbeider vi, hvordan kommuniserer vi i rådgivingen og hvordan kan vi forbedre oss.
Vi arbeider i et åpent landskap der medarbeiderne overhører hverandre, og vi benytter denne åpenheten i arbeidet aktivt til å gi hverandre tips og veiledning når vi opplever behov for det. Dette krever at vi er trygge på hverandre og er i stand til å kommunisere slik at alt blir tatt imot i beste mening.
Astrid har coachet oss individuelt så vel som gruppe gjennom de tre samlingene våre. Alle er samstemte om at dette har vært svært nyttig.
I tillegg har Astrid også hatt et foredrag for alle ansatte ved hovedkontoret vårt om å mestre stress; dagene våre styres i stor grad av eksterne aktører. Det krever at vi er smidige og tilpasningsdyktige, at vi ikke forfaller ti frustrasjon, men makter å møte dagene positivt og med god innsats, selv om vi ofte må tverrvende ut fra tenkte aktiviteter.
Astrid presenterte på en innsiktsfull og troverdig måte en rekke verktøy, tanker og ideer om hvordan vi kan takle arbeidsdagene våre uten at vi brenner oss ut.» Geir Wollstad, Delta Direkte.

Compendia. Frokostseminar for Compendias kunder på Bryne, i Oslo og i Bergen.
Foredraget «Finn Fem Feil. Eller skal vi det?» – om mental trening, positiv tenking.
Evaluering fra kundene: Astrid Moe Eikrem var flink til å kommunisere innholdet: snittscore 5 (av 6)
Astrid Moe Eikrem hadde stor faglig dyktighet: snittscore 4,8

MEF.
«Heile deg Coaching og All or Nothing Coaching holdt i mars 2014 en times foredrag for ca 50 av oss ansatte i administrasjonen til MEF. Fokus var hvordan motivere seg selv og egne holdninger til å komme i gang med fysisk aktivitet. Vi opplevde dette som et friskt pust i hverdagen og fikk mange gode tips og verktøy for å komme over dørstokkmila! Begge coachene var positive, jordnære og utfylte hverandre godt. De sprudlet av smittende entusiasme, begeistring og overskudd. Jeg kan varmt anbefale Heile deg Coaching og Astrid, og All or Nothing Coaching og Vibeke til andre som ønsker inspirasjon, glede og påfyll!»
MEF – Maskinentreprenørenes Forbund v/ Mona A. M. Hole

Kunde i revisjonsbransjen
Tema: Hvordan bli bevisst din rolle, og hvordan ta kontroll over arbeidshverdagen din.
Med Vibeke A.Fredriksen, All or Nothing coaching og Astrid Moe Eikrem, Heile deg Coaching
Tilbakemelding fra deltakerne:
«Veldig bra verktøy som kan hjelpe til å påvirke i mitt daglige arbeid.»
«Dette var en nyttig sesjon. Veldig bra, motiverende og inspirerende»
«Uformell og fin måte å bli kjent med andre i samme rolle.»
«Engasjerende og nyttig læring for å tenke positivt og utfordre meg selv.»
«Astrid og Vibeke var topp damer med kontroll – tips og triks blir brukt daglig i jobb og privat.»

Slåttlandgruppen
All or Nothing Coaching og Heile deg Coaching gjennomførte en samling for administrasjonen i Slåttland(20 deltakere).

Tema for samlingen var den enkeltes kompetanse og styrker, og hvordan jobbe for kompetanseheving og -deling. I tillegg jobbet vi med hvordan og når gruppen ønsker å feire og markere suksesser framover.

Vi fikk følgende tilbakemeldinger fra deltakerne etter samlingen.
Hva er det viktigste/nyttigste du har lært som du tar med deg videre?  
Kunnskap om mine kollegaers kompetanse. Lagfølelse og motivasjon. Se muligheter og åpne for forandringer. Synliggjøring og feiring av oppnådde milepæler og god innsats.

 Tilbakemelding til coachene:
Bra gjennomføring. Engasjement og innhold. Dere er gode på å få oss til å leke. Tydelige. Lett humor.

 

Advokatfirmaet Haavind AS

1 times energi-workshop: fra 0-100 på 60 sekunder. Lær teknikken på 60  minutter
«Vi hadde en veldig god samling, og timen deres bidro til en god start i riktig retning».

 

Kunde i banknæringen

«Dette var en engasjerende dag for oss alle. Astrid var flink til å få oss i gang og hun hadde en flott måte å engasjere seg i diskusjonene. Hun hadde tydeligvis satt seg godt inn i hva vi jobbet med og på den måten «kjente oss». Hun gled flott inn i diskusjonene rundt bordene og førte dialogen videre. Bakgrunnen til Astrid gjorde vel sitt til at dette ble veldig ekte.
 
Viktig del av programmet var at vi også ble engasjert ute – dette ga en flott balanse. Dette var lagt inn på et veldig riktig tidspunkt på dagen (etter lunsj – et tidspunkt hvor man lett blir litt sigen). Denne treningstimen ute ga ny energi til å gjennomføre resten av programmet. Flere kjente øvelsene i musklene dagen etter. Dette ga flere av oss lyst til å jobbe videre med kroppen vår. 
Kort oppsummert: En herlig og engasjerende dag med en flott coach.»

 

Ikea Furuset – ledergruppen: Fra 0 til 100 på 60 sekunder.

«Heile deg Coaching og All or Nothing Coaching kom inn som en vitamininnsprøytning etter en lang dag med presentasjoner og virksomhetsplaner. De fikk oss opp på bena og i humør. Vi skulle finne ut på to timer hvordan vi kunne gi oss selv en bedre dag på jobben, de dagene det er litt tungt. Hvordan tenke positivt og finne inspirasjon i det som er rundt oss? Det enkle er ofte det beste! Og det klarte Vibeke og Astrid til gagns!»

Ikea-gul blazer

SlåttlandGruppen, alle ansatte. Tilbakemeldinger etter heldagsworkshop fra de ansatte hos Slåttland:
En utrolig fin og annerledes dag på jobben. Coachene fra Heile deg Coaching og All or Nothing Coaching var flinke til å få oss med og til å slappe av. Coachene var uhøytidlige og skapte god stemning og fin atmosfære.  De fikk oss til å se våre kollegaer på en ny måte.  Coachene fremsto som profesjonelle, folkelige, forståelige.

 

Qicraft Norway AS: All or Nothing Coaching og Heile deg Coaching gjennomførte i juni 2013 en heldags workshop for 25 ansatte fra Qicraft Norway AS. Tematikk for dagen var motivasjon, engasjement, arbeidsglede, teamspirit og vi-følelse.

 De ansatte ga disse tilbakemeldingene: Hva likte du best med samlingen: Det var god stemning, gruppearbeidet, jobbe i team, samholdet som ble skapt, tid med kollegaer som jeg vanlig ikke ser, og konstruktive diskusjoner som førte til mange gode løsninger som vi kan jobbe med fremover.

Workshopen beskrevet med ett ord: Fantastisk, Gøy, Inkluderende, Inspirerende, Knallbra, Lærerikt, Nyttig, Moro, Positivt og Supert! Astrid og Vibeke som fasilitatorer: Blide, åpne, inkluderende, energiske, humoristiske, engasjerte, godt forberedt, kreative, kunnskapsrike, trygge og tydelige

Skatteetaten, avd. juridisk utvikling: All or Nothing og Heile deg Coaching gjennomførte en halvdags seminar om arbeidsglede og trivsel og fikk følgende tilbakemeldinger fra deltagerne:  »Dere fikk temaet til å handle om oss – og ikke teorier.» «God stemning! Fin innledning og ramme rundt temaet, gav oss ”hovedansvaret”, men styrte prosessen uten å ta for mye plass.»   Vi takker Astrid fra Heile deg Coaching og Vibeke fra All or Nothing for gjennomføring av en nyttig og hyggelig workshop, flott oppspill til middagen samme kveld, og til hverdagen som følger. En vellykket og vel gjennomført dag.  

 

Oslo Børs ASA: All or Nothing Coaching og Heile deg Coaching gjennomførte en heldagsworkshop innen arbeidsglede og motivasjon for stab hos Oslo Børs og fikk følgende tilbakemeldinger fra deltagerne: Det at samspillet i gruppen fungerte så bra, tar vi med videre i hverdagen. Det er første gang gruppen har gjort noe utenom faglige diskusjoner og tilbakemeldingene har vært positive. Vi har nå en fellesplattform som vi skal bruke videre og ha som utgangspunkt i diskusjoner om hva som betyr noe for den enkelte i hverdagen for å skape arbeidsglede. Det å kommunisere er viktig for å forstå hverandre og jobbe i felleskap.

 Coachene utfylt hverandre godt og ga tillitt i forhold til temaet og få deltagerne med på laget helt fra start. Dere fikk god kontakt med deltagerne og fikk til en god, toveis dialog. Det ble god tid til forelesning samt gjennomføring av oppgaver. Workshopen fungerte bra for vår gjeng. Dere brukte enkelt språk og kunnskap som når frem. Dere engasjerer en flokk med til dels svært ulike medarbeidere.  Oslo Børs ASA

 

Stabæk – J16 -«I forbindelse med den mentale treningen tok Stabæk Håndball jenter 16 år kontakt med coachene i All or Nothing og Heile deg Coaching. Vi ønsket at de i form av et seminar kunne gi jentene mentale verktøy for hvordan takle kommunikasjon på treninger/kamper, sette fokus på å tenke positivt og klarlegge for seg selv og de andre på laget hva som er forventet i samhandling med andre. Dette tok coachene som en utfordring – å holde seminar for 25 jenter på 16 år er ingen lett oppgave. Det ble avholdt et seminar med foredrag av coachene, samt gruppearbeid og fremføring av jentene om temaer som hvordan vi skal kommunisere, hva vi vil ha mer av, hva vi vil ha mindre av. Dette ble satt opp på et skjema som alle skrev under på. Jentene var veldig positive etter seminaret og jeg ser mange klarer å omsette denne nye kunnskapen til positiv tenking under kamp og ellers i livet. Alt i alt et veldig bra seminar som varmt kan anbefales.» Trener J16.

Mange av workshopane har vore i godt samarbeid med kollega Vibeke Arntzen Fredriksen i All or Nothing Coaching.