Om coachingprosessen

Det er viktig å avklare forventninger og rammer, og derfor starter vi alltid coachingprosessen med en uforpliktende samtale, der vi kartlegger ditt mål og behov. Du bestemmer tema for coachingen, og vi tilpasser verktøy og metode 

For å få best mulig utbytte av coaching, er det viktig at du er motivert og har et sterkt ønske om forandring. Endring skjer først når vi gjør og handler. Coaching er dermed ikke bare å prate og lytte, du må også være klar for å bruke de verktøyene vi finner i coachingen, og til å gjøre tiltak. 

Coaching er en bevisstgjøringsprosess som du får best utbytte av om den går over noe tid. Jeg vil anbefale 5-10 treff over en periode på 3-6 måneder. På den måten får du tid til å reflektere og jobbe med utfordringene.

Et coachingtreff varer i 60-90 minutt, som vi tilpasser etter hvor i prosessen vi er. Coachingen kan skje på min adresse på St.hanshaugen, digitalt på Zoom/Teams, eller vi kan møtes der det passer best for deg. Gjerne ute på tur! 🌳🌳

En kortere coachingprosess kan også gi gode resultater, f.eks ved en helt konkret utfordring. Det kan være prepping til jobbintervju, forberedelse til en vanskelig samtale eller sparring i forkant av en spesiell hendelse.