Ring 932 00 172

Mandag til Fredag: 8:00-16:00

Sømveien 27

0493 Oslo

Foredrag

Inspirerende foredrag om fysisk og mental trening.

 • gode verktøy
 • digitale foredrag eller «live»

Jeg har de siste årene holdt mange ulike foredrag både for bedrifter og organisasjoner.
For meg er det viktig å formidle et forståelig og godt budskap og gi tilhøreren følelsen av å sitte igjen med noe. Gode verktøy, en AHA-opplevelse, bevissthet og refleksjon.
Jeg tilpasser alltid foredragene til mottakeren, for å gjøre innholdet relevant og interessant, og etter hvor mye tid som er tilgjengelig. Foredraget kan vare fra 30 minutter til to timer (med pause), og det kan også legges inn som del av en workshop/samling.

Foredrag 1
Krise! – Hva nå?

Når alt forandrer seg

Hvordan kan du leve best mulig i møte med usikkerhet, sykdom og motgang?

Livet går ikke alltid på skinner, og for de fleste av oss vil det komme situasjoner der vi har behov for å gjøre store endringer og tenke helt nytt. Det kan være egen sykdom eller arbeidsledighet, sykdom i familien, skilsmisse eller andre ting som skjer uventet.
Det meste her i livet kan vi ikke gjøre noe med. Men vi bestemmer selv hvordan vi forholder oss til det som skjer. Hva kan du påvirke? Hva kan du legge utenfor ditt handlingsrom?

Jeg har selv MS, og har brukt mentale teknikker for å lære meg å leve best mulig med en kronisk sykdom og endrede rammebetingelser.
Aksept, påvirkning, bevissgjøring, positivt fokus, valg av ord og mental styrketrening er stikkord fra foredraget.

Foredraget handler også om hvordan fysisk trening gir deg overskudd og energi til å mestre utfordringer og endringer i livet.

Foredrag 1b
Hvordan kombinere fysisk og mental trening for å mestre sykdom.

Dette foredraget er spesielt tilpasset personer som har en sykdom eller som er i kontakt med personer med en langvarig/kronisk sykdom.

Foredraget er mye av det samme som nr 1 – Krise! Hva nå? , men fokuserer spesielt på utfordringer med å leve med kronisk sykdom. Dette foredraget har jeg holdt for organisasjoner som MS-forbundet og for flere legemiddelselskaper, som inviterer sykepleiere og/eller pasienter til faglig påfyll.


Foredrag 2
Motivasjon, hvor får jeg kjøpt det?

Hvordan få til varig, indre motivasjon. 

Vi ønsker oss alle motivasjon – motivasjon til å gjøre jobben vår, til å trene, spise sunt, til å være kreative og morsomme å være sammen med. Vi vil ha motiverte medarbeidere, at barna våre er motiverte på skolen og ikke minst vil vi finne vår egen motivasjon og indre flamme. Det som er vanskelig er å få motivasjonen til å vare over tid. Hvor kommer motivasjonen fra?
«Hvor får vi kjøpt den?»

I dette foredraget forteller jeg om forskjellen mellom indre og ytre motivasjon, og hvilke psykologiske behov som må være tilfredsstilt for å få til en indre, varig motivasjon. Vi ser også på hvordan vi kan forankre motivasjon i verdier og i en større sammenheng for å finne den indre motivasjonen som varer.

Foredrag om motivasjon kan også rettes spesielt mot livsstil, trening og kosthold. Hvordan kan jeg trene med glede? Hva er bra med trening? Gode teknikker for å få trening til å bli en vane og naturlig del av livet.

 • Ville det. Vite det. Men gjøre det??
 • Hva er motivasjon – og hvordan kan jeg påvirke det?
 • Hvordan skal jeg komme i gang?
 • Hva vil det gi meg?

Finn din egen drivkraft og motivasjon.
Hindringer og unnskyldninger – og smarte tips og verktøy for å komme rundt dem!


Foredrag 3
Selvledelse, arbeidsglede og trivsel

Fokus i dette foredraget er å jobbe med selvinnsikt og hvordan du selv kan påvirke egen trivsel. 

 • Bevisstgjøring – helhetlig tankegang mellom jobb og privatliv. Alt påvirker alt.
 • Ta ansvar for eget liv og egen motivasjon. Ta styringen i eget liv.
 • Hva er viktig for meg? Verdier. Valg.
 • Hva er jeg best på, og hvordan kan jeg påvirke min egen tilstand og modus når jeg trenger det?
 • Hvordan kan jeg være min egen coach og heiagjeng?

I dette foredraget bruker vi konkrete coachingverktøy underveis i foredraget: f.eks livshjulet, mål og handlingsplan, logiske nivåer, BRA-boka, tilstandstrekanten osv. Nyttige verktøy deltakerne kan ta med hjem og bruke videre.


Foredrag 4
Finn fem feil
Fra negativt til positivt fokus

Er du god på å finne feil? 
Svært mange av oss er gode på å lete etter og å finne feil og mangler. Vi er kritiske, analytiske, leter etter forbedringer på det som omgir oss, og spesielt på oss selv. Ingen vil bli tatt for å være lettlurt eller naiv, men det kan bli et fastlåst negativt tankemønster å være kritisk og lete etter feil. Hvordan du tenker har innvirkning på hverdagen din, og kan hindre deg i å oppleve lykke og glede . Ved hjelp av mental styrketrening kan du øve deg på å tenke positivt, og «catch somebody in doing something right».

I dette foredraget tar jeg utgangspunkt i hvordan jeg som coach hjelper andre med å trene hjernen over i mer positive og mulighetsfokuserte baner.

 • Bevisstgjøring. Hvordan tenker vi, og hvorfor er vi så opptatt av å finne feil?
 • Hvordan endre fokus fra å lete etter feil til en mer positiv og konstruktiv innfallsvinkel.
 • Hva kan jeg påvirke, og hva kan jeg la ligge?
 • Fra «revisor» til «lykkejeger»: – hvordan kan du lete etter, finne og verdsette det som er positivt i livet ditt

Ta kontakt for informasjon om foredrag