fbpx

Foredrag

Inspirerende foredrag om fysisk og mental trening med gode verktøy

Foredraget kan tilpasses i innhold og lengde etter målgruppe, og hvor mye tid man har tilgjengeleg, 45 min – 2 timer. Foredraget kan også legges inn som del av en workshop.

Foredrag 1
Krise!
Hva nå?

Når alt forandrer seg

Hvordan kan du leve best mulig i møte med usikkerhet, sykdom og motgang?

Livet går ikke alltid på skinner, og for de fleste av oss vil det komme situasjoner der vi har behov for å gjøre store endringer og tenke helt nytt. Det kan være egen sykdom eller arbeidsledighet, sykdom i familien, skilsmisse eller andre ting som skjer uventet.
Det meste her i livet kan vi ikke gjøre noe med. Men vi bestemmer selv hvordan vi forholder oss til det som skjer. Hva kan du påvirke? Hva kan du legge utenfor ditt handlingsrom?

Jeg har selv MS, og har brukt mentale teknikker for å lære meg å leve best mulig med en kronisk sykdom og endrede rammebetingelser.
Aksept, påvirkning, bevissgjøring, positivt fokus, valg av ord og mental styrketrening er stikkord fra foredraget.

Foredraget handler også om hvordan fysisk trening gir deg overskudd og energi til å mestre utfordringer og endringer i livet.

Foredrag 1b
Hvordan kombinere fysisk og mental trening for å mestre sykdom.

Dette foredraget er spesielt tilpasset personer som har en sykdom eller som er i kontakt med personer med en langvarig sykdom.

Foredraget er mye av det samme som nr 2 – Krise! Hva nå? , men fokuserer spesielt på utfordringer med å leve med kronisk sykdom.Foredrag 2
Motivasjon, hvor får jeg kjøpt det?

Hvordan få til varig, indre motivasjon. 

Foredrag om motivasjon – spesielt rettet mot livsstil, trening og kosthold. Hvordan kan jeg trene med glede?

 • Ville det. Vite det. Men gjøre det??
 • Hva er motivasjon – og hvordan kan jeg påvirke det?
 • Hvordan skal jeg komme i gang?
 • Hva vil det gi meg?

Finn din egen drivkraft og motivasjon.
Hindringer og unnskyldninger – og smarte tips og verktøy for å komme rundt dem!

Foredraget handler også om hva som er bra med trening, og gode teknikker for å få trening til å bli en naturlig del av livet. Foredrag 3
Selvledelse og selvinnsikt

Fokus i dette foredraget er å jobbe med selvinnsikt og hvordan du kan ta grep i eget liv. 

 • bevisstgjøring – helhetlig tankegang mellom jobb og privatliv. Alt påvirker alt.
 • ta ansvar for eget liv og trivsel. Ta styringen i eget liv.
 • hva er viktig for meg? Verdier. Valg.
 • hva er jeg best på, og hvordan kan jeg påvirke min egen tilstand og modus når jeg trenger det?
 • hvordan kan jeg være min egen coach og heiagjeng?

I dette foredraget bruker vi konkrete coachingverktøy underveis i foredraget: livshjulet, mål og handlingsplan, logiske nivåer, BRA-boka, tilstandstrekanten osv. Nyttige verktøy deltakerne kan ta med hjem og bruke videre.


Foredrag 4
Finn fem feil

Er du god på å finne feil? 
Svært mange av oss er gode på å finne feil og mangler. Vi er kritiske, analytiske, leter etter forbedringer på det som omgir oss, og spesielt på oss selv. Det kan bli et fastlåst tenkemønster å være kritisk og lete etter feil. Hvordan du tenker har innvirkning på hverdagen din. Ved hjelp av mental styrketrening kan du øve deg på å tenke positivt, og «catch somebody in doing something right».

I dette foredraget tar jeg utgangspunkt i hvordan jeg som coach hjelper andre med å endre fastlåste tankemønstre.

 • Bevisstgjøring. Hvordan tenker vi, og hvorfor er vi så opptatt av å finne feil?
 • Hvordan endre fokus fra å lete etter feil til en mer positiv og konstruktiv innfallsvinkel.
 • Hva kan jeg påvirke, og hva kan jeg la ligge?
 • Fra “revisor” til “lykkejeger”: – hvordan kan du lete etter, finne og verdsette det som er positivt i livet ditt