Ring 932 00 172

Mandag til Fredag: 8:00-16:00

Sømveien 27

0493 Oslo

Coaching 1-1

Hva er coaching?
Coaching er en positiv og framoverrettet prosess. Vi fokuserer på ressursene og styrkene du har, og jobber med muligheter og løsning.

Coaching er annerledes enn veiledning og rådgivning. Som coach stiller jeg spørsmål, sparrer, fasiliterer og utfordrer dine faste oppfatninger og tankemønstre. Slik finner du nye svar og nye muligheter – i deg selv.

Coaching er mental styrketrening.

Når vil en coachingprosess være nyttig?

 • Når du står overfor et viktig veivalg
 • Når det har det skjedd store endringer i livet ditt som du trenger hjelp til å mestre (f.eks endringer i jobbsammenheng, samlivsbrudd, egen sykdom eller sykdom i nær familie, andre kriser og vanskeligheter)
 • Når du ønsker å nå målene dine, eller trenger hjelp til å finne ut hva du egentlig vil
 • Når du har lite tro på deg selv og har et dårlig selvbilde
 • Når du har mista gløden og gleden ved det du holder på med
 • Når du ønsker hjelp til å få til en varig og sunn livsstil med trening og sunt kosthold

Min rolle er å inspirere, støtte og utfordre deg til å ta bevisste valg.

Jeg er din personlige mentale trener, og heier deg i mål!

Om coachingprosessen

For å få best mulig utbytte av coaching, er det viktig at du er motivert og har et sterkt ønske om forandring. Det er også viktig å avklare forventninger og rammer, og derfor starter vi alltid coachingprosessen med en uforpliktende samtale.

Eit coachingtreff varer i 60-90 minutt, som vi tilpasser etter hvor i prosessen vi er. Coachingen kan skje på min adresse på Kjelsås, digitalt på Zoom/Teams, eller vi kan møtes der det passer best for deg.

Coaching er en bevisstgjøringsprosess som du vil få best utbytte av om den går over noe tid. Jeg vil anbefale 6-10 treff over en periode på 3-6 måneder. På den måten får du tid til å reflektere og jobbe med utfordringene.
Mange velger å fortsette coachingen med noen oppfølgingstreff også etter at den første prosessen er gjennomført.

En kortere coachingprosess kan også gi gode resultater, f.eks ved en helt konkret utfordring. Det kan være prepping til jobbintervju, forberedelse til en vanskelig samtale eller sparring i forkant av en spesiell hendelse.

PRIS: prisen er kr 1950 + mva for et coachingtreff. Prisen inkluderer forberedelser til coaching, oppfølgingsmail og mulighet for kontakt pr mail og telefon i coachingperioden.

Treningsrelatert coaching (trening + coaching) er uten mva.

Ønsker du coaching med Heile deg?  Jeg forplikter meg til å følge etiske og faglige regler i arbeidet mitt som coach. Jeg forholder meg til Meta Resource sitt etiske synspunkt og til bransjestandarden til Den Norske CoachForening.

  Heile deg COACHING bruker klassiske coachingverktøy og metoder og teknikker frå NLP.
  All informasjon som kommer frem i coachingen er selvsagt konfidensiell.