«Spring så sakte at du skjems»

I dette foredraget får du høre litt om løping (jogging), men mest om hvordan å motivere og å lede deg selv på en god måte, og å tillate og anerkjenne at det du gjør og får til er bra nok.

Stiller du store krav til deg selv, og vil gjerne levere 110%? Blir det aldri godt nok? 
Sier du nei takk til muligheter fordi du er redd for å «bli avslørt»?

Teams foredrag for Econa 2021


Prosjekt Perfekt hindrer oss i å utvikle oss, fordi vi ikke vil delta hvis vi vet at vi ikke perser, vinner eller er best. Uteblir suksess eller fremgang er det kanskje fordi du stiller for store krav til deg selv.

Ja dette vil jeg høre mer om:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.