Krise! Hva nå?

Når alt forandrer seg.
Hvordan kan du leve best mulig i møte med usikkerhet, endringer og motgang?

Livet går ikke alltid på skinner, og for de fleste av oss vil det komme situasjoner der vi har behov for å gjøre store endringer og tenke helt nytt.

Det kan være endringer på jobben, egen sykdom, sykdom i familien, skilsmisse eller andre ting som skjer uventet.
Det meste her i livet kan vi ikke gjøre noe med. Men vi bestemmer selv hvordan vi forholder oss til det som skjer. Hva kan du påvirke? Hva kan du legge utenfor ditt handlingsrom?

Jeg har selv MS, og har brukt mentale teknikker for å lære meg å leve best mulig med en kronisk sykdom og endrede rammebetingelser.

Vi kan trene oss opp til å bli mer robust, og til å håndtere endringer og motgang.

Stikkord fra foredraget:

  • Aksept
  • Påvirkning
  • Bevisstgjøring
  • Positivt fokus
  • Valg av ord og mental styrketrening

Vil du vite mer ? Kontakt oss i skjemaet under
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.